Cadangan Membina dan Menyiapkan 6 Unit Kedai Desa 2 Tingkat Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Atas Tanah Kerajaan Mukim Luit, Daerah Maran, Pahang Darul Makmur.